Hem

 

 

•Duvgården HVB i Uppland erbjuder en trygg behandlingsmiljö för tjejer mellan 15 och 19 år med psykosociala problem och brister i självkänslan som tagit sig uttryck i begynnande missbruk och kriminalitet. Vi har kompetens att arbeta med sexuella övergrepp, självskadebeteende och familjearbete

 

•9 platser för behandling, utredning och eftervård. Psykolog finns på plats halvtid.

 

•Individuella behandlingsplaner skräddarsys utifrån den enskildes vårdplan och övriga behov. Detta görs gemensamt av psykolog, behandlare, föreståndare, socialtjänst och vårdnadshavare

 

•Vår grundsyn på den unges svårigheter är att en negativ självkänsla ligger i grunden och den lösningsfokuserade behandlingen fokuserar på att stärka denna parallellt med arbete på andra områden utifrån den enskildes behov. Detta görs med evidensbaserade metoder som MBT, KBT, MI, familjestöd, samt ett omfattande familjearbete med psykolog som erbjuds. Vid en missbruksbild arbetar vi utifrån ett manualbaserat program som grundar sig på Minnesotamodellen (12 steg)

 

•Möjlighet till distansutbildning/skolgång, grundskola, gymnasium och praktikplatsmöjligheter finns och erbjuds efter individuell bedömning och överenskommelse

 

För information och platsförfrågan ring Enhetschef Henrik Byström 072-521 02 45

 

 

Duvgården HVB ligger i Lilla Runhällen i Heby kommun. 1½ timmes bilresa från Stockholm ca 1 tim från Gävle, Uppsala, Västerås och Enköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved